FŐOLDAL | HÍREK | KIADVÁNYOK | KONCERT | EXKLUZÍV | DALSZÖVEG | GALÉRIA | VIDEÓK | ZENELEJÁTSZÓ | VENDÉGKÖNYV | MSL-FANKLUB

Sting: Álom a kék teknősökről
(The Dream Of The Blue Turtles, 1985)
Fordította: Nagy Gergely

 1. Ha szeretsz valakit, szabadítsd fel
  (If You Love Somebody Set Them Free)
 2. A hetedik hullám a szeretet
  (Love Is The Seventh Wave)
 3. Oroszok
  (Russians)
 4. Gyermekek keresztes hadjárata
  (Children's Crusade)
 5. Árnyak az esőben
  (Shadows In The Rain)
 6. Mi dolgozunk a fekete hasadékban
  (We Work The Black Seam)
 7. Tekintsd úgy, hogy elmentem
  (Consider Me Gone)
 8. Álom a kék teknősökről
  (The Dream Of The Blue Turtles) - instrumental
 9. Hold a Bourbon Street felett
  (Moon Over Bourbon Street)
 10. Erőd a szíved körül
  (Fortress Around Your Heart)


1. Ha szeretsz valakit, szabadítsd fel
(If You Love Somebody Set Them Free)

Ha szükséged van valakire, hívd a nevem
Ha akarsz valakit, tégy ugyanígy
Ha meg akarsz tartani valami értékeset
Be kell zárnod és eldobni a kulcsot
De hogyha a hatalmadba akarod keríteni
Ne is gondolj rám

Ha szeretsz valakit, szabadítsd fel

Ha egy tükröt akarsz, csak nézz a szemembe
Vagy egy bûnbakot, kit megvethetsz
Vagy egy foglyot a sötétben
Láncra verve, akit sohasem látsz
Vagy egy vadállatot arany kalitkában
Ezzé akarnak válni néhányan

Ha szeretsz valakit, szabadítsd fel

Nem tudsz irányítani egy szabad szívet
Nem tudsz elszakadni attól, akit szeretsz
Örökérvényû az a hit, hogy nem tudunk élni
Nem tudunk itt élni és beérni kevesebbel
Annyi a gazdag és annyi a lélek
Mindent amit látunk, birtokolni akarjuk

Ha szükséged van valakire, hívd a nevem
Ha akarsz valakit, tégy ugyanígy
Ha meg akarsz tartani valami értékeset
Be kell zárnod és eldobni a kulcsot
De hogyha a hatalmadba akarod keríteni
Ne is gondolj rám

Ha szeretsz valakit, szabadítsd fel
 

2. A hetedik hullám a szeretet
(Love Is The Seventh Wave)

Az érzékek birodalmában
Te vagy a királynõ, bárhová tekintesz
Minden város, minden nemzet
Bármi, ami az utadba kerül
Van egy mélyebb világ ennél
Amit nem értesz meg
Van egy mélyebb világ ennél
Rángatja kezedet

Minden fodor az óceánon
Minden levél minden fán
Minden homokdomb a sivatagban
Minden erõ, amit nem látunk soha
Van egy mélyebb hullám ennél
Terjed a világban
Van egy mélyebb hullám ennél
Hallgass rám kislány

Érzed növekedni a városokban
Érzed végigsöpörni az országon
Túl a partokon, túl a határokon
Erejének semmi sem állhat ellen
Nincs már mélyebb hullám ennél
Terjed a világban
Nincs már mélyebb hullám ennél
Hallgass rám kislány

Minden vérontás, minden harag
Minden fegyver, minden kapzsiság
Minden hadsereg, minden rakéta
Minden jelkép, mely félelmet ébreszt
Van egy mélyebb hullám ennél
Növekszik a világban
Van egy mélyebb hullám ennél
Hallgass rám kislány

A pusztítás csúcsán
A dühöngés közepette
Minden angyal, minden ördög
Mind körülöttünk vannak, nem látod
Van egy mélyebb hullám ennél
Növekszik az országban
Van egy mélyebb hullám ennél
Semmi sem állhat ellen

Azt mondom, a hetedik hullám a szeretet
 

3. Oroszok
(Russians)

Európában és Amerikában, egyre növekszik a hisztéria
Hogy megválaszoljanak az összes fenyegetésre
Amit kihangsúlyoznak szónoki beszédeikben a szovjetek
Hruscsov úr azt mondta, eltemetünk titeket
Én nem osztom ezt az álláspontot
Mennyire tudatlan dolog volna megtenni
Ha az oroszok is szeretik gyermekeiket

Hogyan menthetem meg kisfiam Oppenheimer halálos játékszerétõl
A józan észt nem lehet kisajátítani
A politikai élet egyik oldalán sem
Ugyanazon biológiát hordozzunk magunkban
A világnézettõl függetlenül
Higgy nekem, mikor azt mondom
Remélem az oroszok is szeretik gyermekeiket

Nincs a történelemben arra példa
Hogy szavakat adjanak az elnök szájába
Nem létezik olyan, hogy gyõztes háború
Ez egy hazugság, amit nem hiszünk el többé
Reagan úr azt mondja, majd mi megvédünk
Én nem osztom ezt az álláspontot
Higgy nekem, mikor azt mondom
Remélem az oroszok is szeretik gyermekeiket

Ugyanazon biológiát hordozzunk magunkban
A világnézettõl függetlenül
Ami megmenthetne minket, engem és téged
Hogyha az oroszok is szeretik gyermekeiket

 

4. Gyermekek keresztes hadjárata
(Children's Crusade)

Fiatal férfiak, katonák, ezerkilencszáztizennégy
Országokon menetelnek keresztül, melyeket még sohasem láttak
Szûzek karabélyokkal, ez egy társasjáték
Mind a gyermekek keresztes hadjáratáért

A gyalogok e játékban nem a sors áldozatai
Elhintve Belgium és Franciaország mezõin
Mákot az ifjaknak, a halál keserû üzlete
Elárulva mindezen fiatal életet

Anglia gyermekei nem lesznek soha rabszolgák
Szögesdróttal elkerítve s haldokolva hullámok közt
Anglia virága arccal a sárban
És bemocskolva vérével egy egész generációt

Testes tábornokok biztonságban a frontvonalak mögött
A történelem leckéi vörösborba fojtva
Mákot az ifjaknak, a halál keserû üzlete
Elárulva mindezen fiatal életet
Mind a gyermekek keresztes hadjáratáért

Anglia gyermekei nem lesznek soha rabszolgák
Szögesdróttal elkerítve s haldokolva hullámok közt
Anglia virága arccal a sárban
És bemocskolva vérével egy egész generációt

Éjfél a Sohoban, ezerkilencszáznyolcvannégy
Kapualjakban lövik be magukat, az ópium rabjai
Mákot az ifjaknak, milyen keserû üzlet
Elárulva mindezen fiatal életet
Mind a gyermekek keresztes hadjáratáért
 

5. Árnyak az esõben
(Shadows In The Rain)

A saját ruhámban ébredtem fel ismét ma reggel
Nem tudom pontosan hol is vagyok
Törõdnöm kellene orvosom figyelmeztetésével
Hisz mindent megtesz értem, amit csak tud

Azt mondja, hogy hallucinálok
De szerintem én épelméjû vagyok
Ez nem lehet optikai csalódás
Hogyan is tudnád ezt megmagyarázni
Árnyak az esõben

És ha látsz minket a sarkon
Mi csak táncolunk az esõben
Elmondom barátaimnak, amikor látom õket
Kint az ablakom elõtt
Árnyak az esõben
 

6. Mi dolgozunk a fekete hasadékban
(We Work The Black Seam)

Ez a hely jó irányban változott
Gazdasági elméleted meg is jövendölte ezt
Nehéz nekünk, hogy megértsük
Nem adhatjuk fel munkánkat úgy, ahogyan azt kellene
Vérünk beszennyezte a szenet
Alagutat fúrtunk mélyen a nemzet lelkébe
Többet érünk mint néhány fontot és pennyt
Gazdasági elméleted nem ér szinte semmit

Egy nap a nukleáris korban
Talán majd megértik haragunkat
Gépeket építenek, amiket nem tudnak irányítani
És a hulladékot betemetik egy hatalmas nagy lyukba
Az erõ olcsó lett és tiszta
Kormos arcokat nem is láttak soha
De tizenkétezer éven keresztül halálos a karbon tizennégy

Mi együtt dolgozunk a fekete hasadékban

A hasadék a föld alatt fekszik
Hárommillió év nyomása alatt összepréselõdve
Keresztül sétálunk hajdani erdõs vidékeken
S megvilágítunk ezer várost saját kezeinkkel
A sötét ördögi gyáraid
Feleslegessé tették minden bányászati szaktudásunk
Nem cserélhetsz fel egy hathüvelyknyi réteget
Az összes mérgezett gõzéért Cumberlandnek

Egy nap a nukleáris korban
Talán majd megértik haragunkat
Gépeket építenek, amiket nem tudnak irányítani
És a hulladékot betemetik egy hatalmas nagy lyukba
Az erõ olcsó lett és tiszta
Kormos arcokat nem is láttak soha
De tizenkétezer éven keresztül halálos a karbon tizennégy

Mi együtt dolgozunk a fekete hasadékban

És hogyha a gyermekek sírnának
A forgó világ énekével altatja el lelküket
Amikor elsüllyedtél minden nyom nélkül
A világegyetem e helyre beszippant majd engem

Egy nap a nukleáris korban
Talán majd megértik haragunkat
Gépeket építenek, amiket nem tudnak irányítani
És a hulladékot betemetik egy hatalmas nagy lyukba
Az erõ olcsó lett és tiszta
Kormos arcokat nem is láttak soha
De tizenkétezer éven keresztül halálos a karbon tizennégy

Mi együtt dolgozunk a fekete hasadékba

 

7. Tekintsd úgy, hogy elmentem
(Consider Me Gone)

Voltak a megbocsátásnak szobái
A házban, melyben együtt laktunk
De a tér megüresedett
Bármi is volt ott
Voltak a türelemnek szekrényei
Voltak a törõdésnek polcai
De bárki is jött hívó szóval
Már senkit sem talált
Mától fogva tekintsd úgy, hogy elmentem

A rózsáknak töviseik vannak, és csillogó vizes iszap
A rák mélyen megbúvik a legédesebb rügyben
Felhõk és homály mocskolják be a Holdat és a Napot
S a történelem bûzlik bûneinktõl, melyeket elkövettünk
Mától fogva tekintsd úgy, hogy elmentem

Túl sok évet töltöttem harcban önmagammal
Az orvos megmondta, ez árt az egészségemnek
Törekedni a tökéletességre nagyon szép dolog
De a mennyország keresése olyan, mintha itt a pokolban élnénk

Mától fogva tekintsd úgy, hogy elmentem

 

8. Hold a Bourbon Street felett
(Moon Over Bourbon Street)

A Hold a Bourbon Street felett van ma éjjel
Arcokat látok, amint elvonulnak a sápadt lámpafény alatt
Nincs más választásom, csak követni a jelet
A tiszta fényeket, az embereket, a Holdat és mindent
Imádkozom mindennap, hogy erõs legyek
Mivel tudom, rossz az amit teszek
Ó, soha nem fogod látni az árnyékom vagy hallani a lépteim
Amíg a Hold a Bourbon Street felett van

Sok évvel ezelõtt váltam azzá ami vagyok
Csapdába csalt ez az élet, mint egy ártatlan bárányt
Már soha nem mutathatom az arcomat délben
És sétálni csakis a holdfényben láthatsz
Kalapom karimája egy vadállat szemét rejti
Arcom akár egy bûnösé, de a kezeim mint egy papé
Ó, soha nem fogod látni az árnyékom vagy hallani a lépteim
Amíg a Hold a Bourbon Street felett van

A lány mindennap átsétál New Orleans utcáin
Ártatlan és fiatal a családi értelemben
Sokszor álltam éjjel az ablaka elõtt
Hogy leküzdjem ösztöneim a sápadt holdfényben
Hogyan lehetek ilyen, mikor Istenhez imádkozom fent
Szeretnem kell mit elpusztítok, és el kell pusztítanom amit szeretek
Ó, soha nem fogod látni az árnyékom vagy hallani a lépteim
Amíg a Hold a Bourbon Street felett van

 

9. Erõd a szíved körül
(Fortress Around Your Heart)

Egy fallal övezett város romjai alatt
Omladozó tornyok sárga fényben ragyognak
Nincs fehér lobogó, nincsen könyörgõ sírás
Az ostromágyúk egész éjjel dübörögtek
Egy napba telt felépíteni a várost
Az utcáin sétálgattunk már délután
Ahogy visszatértem a mezõkre melyeket ismerek
Felfedeztem a falakat, amiket még én raktam le egyszer
Félelmemben meg kellett álljak az úton
Sétálva a saját aknáim felett

És ha megépítettem ezt az erõdöt a szíved körül
Bekerítve téged árkokkal és drótkerítéssel
Utána hadd építsek egy hidat
Mivel a szakadékot nem tudom feltölteni
És engedd, hogy felgyúljon az oromzat

Akkor elindultam, hogy megvívjak néhány csatát
Ami a fejemben született
Távol oly sok-sok éven át
Valószínûleg már azt hitted vagy kívántad, hogy halott legyek
Mialatt minden hadsereg alszik
A rongyos zászló alatt, amit még együtt készítettünk
Félelmemben meg kellett álljak az úton
Sétálva a saját aknáim felett

És ha megépítettem ezt az erõdöt a szíved körül
Bekerítve téged árkokkal és drótkerítéssel
Utána hadd építsek egy hidat
Mivel a szakadékot nem tudom feltölteni
És engedd, hogy felgyúljon az oromzat

Ez a börtön mostanra az otthonoddá vált
Egy ítélet, melyre úgy tûnik felkészültél
Egy napba telt felépíteni a várost
Az utcáin sétálgattunk már délután
Ahogy visszatértem a vidékre melyet ismerek
Felfedeztem a mezõket, melyeken még én játszottam egyszer
Félelmemben meg kellett álljak az úton
Sétálva a saját aknáim felett

És ha megépítettem ezt az erõdöt a szíved körül
Bekerítve téged árkokkal és drótkerítéssel
Utána hadd építsek egy hidat
Mivel a szakadékot nem tudom feltölteni
És engedd, hogy felgyúljon az oromzat

 


(c) 1997 Hungarian translations by Gergely Nagy


A bejegyzés trackback címe:

https://sting.blog.hu/api/trackback/id/tr2699599

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.


Sting.hu ...brand new site - magyar Sting rajongói oldal

A Sting.hu nincs semmilyen hivatalos kapcsolatban Stinggel, lemezkiadójával, vagy menedzsmentjével. Az oldalon található cikkek, írások, képek, termék- és cégelnevezések tulajdonosaik szerzői- és védjegyoltalma alá eshetnek.

A hozzászólások a szerzõk tulajdonai, minden más tartalom:
(c) 1999 - 2010. - Attis